http://www.melaxcoder.com

1. Mirtis, siela ir nusiraminimas


Mylimo žmogaus netektis – vienas sunkiausių išbandymų mūsų gyvenime. Gerai žinoma, kad sielvarto dėl netekties įveikimo procese žmogus pereina iš pradžių per pradinį šoką, paskui atsisako priimti siaubingą faktą, jaučia pyktį, puola į depresiją ir galiausiai vienaip ar kitaip susitaiko. Kiekviena iš šių emocinių pergyvenimų stadijų gali būti skirtingo intensyvumo ir tėstis mėnesiais ar net metais. Praradimas to, su kuo turėjome gilų ryšį, gali sukelti mums tokią neviltį, kad atrodo, jog atsidūrėme bedugnėje, iš kurios išsikapanoti neįmanoma, todėl, kad mirtis mums atrodo kaip visa ko pabaiga.

Vakaruose įsigalėjęs įsitikinimas, kad mirtimi viskas baigiasi, nepaprastai apsunkina žmogaus pagijimą po netekties. Mūsų kultūra yra dinamiška, joje galimybė prarasti asmeninę esmę atrodo tiesiog neįsivaizduojama. Mirtis mylinčioje šeimoje prilygsta tam, kai sėkmingai režisuotas spektaklis sužlunga praradus vieną iš pagrindinių vaidmenų atlikėją. Spektaklio partneriai patiria sunkumus, tenka keisti scenarijų. Mėginimai kokiu nors būdu užpildyti susidariusią tuštumą vienaip ar kitaip daro įtaką pasilikusių aktorių vaidybai. Čia veikia dichotomija – prieštaringa situacija, kadangi būdamos Sielų Pasaulyje ir ruošdamosis sekančiam gyvenimui, sielos juokiasi, repetuodamos savo naują vaidmenį būsimame dideliame spektaklyje Žemėje. Jos žino, kad tie vaidmenys laikini.

Mūsų visuomenėje nepriimta ruoštis mirčiai gyvenimo eigoje, kadangi tai – kažkas tokio, ko mes negalime pakeisti. Mirties baimė pradeda mus slėgti tik senstant. Baimė visada egzistuoja, pasislėpusi kažkur šėšėlyje, nepriklausomai nuo to, kaip mes įsivaizduojame, kas mūsų laukia po mirties. Aptarinėdamas gyvenimą po mirties savo seminaruose, aš su nuostaba pastebėjau, kad dauguma žmonių, besilaikančių tradicinių religinių pažiūrų, labiausiai bijo mirties. Daugeliu atveju baimė kyla iš nežinojimo. Iki tol, kol neįgysime klinikinės mirties patirties arba regresijos į praėjusį gyvenimą ir neprisiminsime, kaip pergyvenome mirtį praeitame gyvenime, mirtis liks mums paslaptimi. Kai mums tenka susidurti su mirtimi asmeniškai arba kaip stebėtojui, ji gali sukelti skausmą, liūdesį, baimę. Sveiki žmonės nenori kalbėti apie tai, kaip, beje, ir tie, kurie rimtai serga. Tokiu būdu, mūsų visuomenė žvelgia į mirtį kaip į kažką siaubingo.

XX šimtmetyje įvyko žymių pakitimų žmonių požiūryje į gyvenimą po mirties, šimtmečio pradžioje daugelis tradiciškai manė, kad jie gyvena tik vieną kartą. 7-8 dešimtmetyje 40 procentų JAV gyventojų tikėjo reinkarnacija. Dėl šių permainų žmonės, stoję į dvasinio tobulėjimo kelią, pradėjo kiek lengviau priimti mirtį, atmesdami mintį, kad su mirtimi ateina tmsa ir užmarštis.

Vienas svarbiausių mano darbo su Sielų Pasauliu aspektų yra bandymas išsiaiškinti – išėjusių sielų požiūriu – kaip pergyvenama mirtis ir kaip sielos bando nuraminti pasilikusius Žemėje. Šiame skyriuje aš tikiuosi įrodyti, kad tai, ką jūs jaučiate giliai savo viduje praradę artimą žmogų, yra visai ne išsigalvojimas. Asmuo, kurį jūs mylite, iš tikrųjų neišeina. Prisiminkite tai, ką kalbėjau ankstesniame skyriuje apie sielos dvylipumą. Dalis jūsų energijos pasilieka Sielų Pasaulyje, kai jūs įsikūnijate fiziniame. Ši jūsų energija saugoma ten susijungimui su grįžtančia siela. Vienas iš svarbių atradimų, kuriuos padariau savo tyrimų metu, yra tai, kad giminingos sielos niekad iš tikrųjų neišsiskiria.

Sekančiuose skyriuose atskleidžiami tm tikri metodai, kurių griebiasi sielos, kad bendrautų su juos mylinčiais žmonėmis. Šių veiksmų siela gali imtis iškart po savo fizinės mirties, ir jie gali būti labai stipraus poveikio. Tačiau išėjusio siela susirūpinusi ir tuo, kad reikia keliauti toliau – namo, kadangi žemiškasis lygmuo sekina energiją. Po mirties siela staigiai išsilaisvina, gauna laisvę. Bet jeigu mums to reikia, siela gali reguliariai kontaktuoti su mumis tiesiai iš Sielų Pasaulio. Ramūs apmąstymai ir meditacija gali suteikti mums daug subtilesnį išėjusios sielos pajautimą ir pakelti jūsų sąmonę iki didesnio suvokimo lygmens. Tiesiog pašalinkite abejonių pertvaras ir atverkite savo protą, suteikdami galimybę egzistuoti tam, kurį jūs mylite, ir tai padės jums tsipeikėti nuo sielvarto.

Nėra komentarų.

Palikite komentarą

Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification