lasix eye

Angelai ir kitos dangaus esybės


Pastaruoju metu pastebimas „angeliškos“ temos populiarumo atgimimas. Katalikų bažnyčia laiko angelus dvasinėmis, protingomis, bekūnėmis būtybėmis, kurios yra Dievo tarnai ir pasiuntiniai. Krikščionybė teigia, kad šios būtybės niekad neįsikūnija Žemėje. Mes įsivaizduojame angelus baltai apsirengusius, su sparnais, švytinčius – tai teologiniai vaizdiniai, kurie atėjo pas mus iš Viduramžių.

Daug pacientų, ypač iš giliai religingų tarpo, kuriuos regresijos proceso metu panardinu į dvasinį pasaulį, iš pradžių galvoja, kad regi angelus. Tokia reakcija panaši į įspūdžius žmonių, turinčių klinikinės mirties, išėjimo iš kūno, patirtį. Tačiau nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų, mano Subjektai greitai suvokia, kad eterinės būtybės, kurias jie regi hipnozės metu, yra jų Vedliai ir artimos giminingos sielos, atėjusios jų pasitikti. Šios dvasinės būtybės yra apgaubtos baltu švytėjimu ir gali pasirodyti apsirengusios įvairiais apdarais.

Vedlius mano pacientai kartais aprašo kaip angelus sargus, nors mūsų asmeniniai Mokytojai yra būtybės, kurios įsikūnydavo fiziniame pasaulyje daug anksčiau prieš tai, kai jau pakilo iki Vedlių lygio. Artimos giminingos išsikūnijusios sielos irgi gali ateiti prie „vartų“, kad mus nuramintų, kai mums to labai reikia. Man atrodo, kad tikėjimas angelais daugelyje žmonių kyla iš noro turėti asmeninę apsaugą. Darydamas tokią prielaidą, aš nenoriu atmesti milijonų religingų žmonių tikėjimo angelais. Daug metų aš netikėjau niekuo, išskyrus tai, kad egzistuoju. Aš suvokiu svarbą tikėjimo kažkuo reikšmingesniu už mus pačius. Mūsų tikėjimas palaiko mus gyvenime, ir tai liečia taip pat tikėjimą, kad yra Aukštesnės būtybės, mus stebinčios. Mano tyrimai turi tikslą palaikyti ir patvirtinti idėją, skelbiančią, kad egzistuoja gėrį nešančios dvasios mūsų gyvenime.

Mūsų dvasiniai Mokytojai įvaldę daug įvairių metodų – taip pat kaip ir žemiškieji mokytojai. Jų nemirtinga prigimtis kontaktuoja su mūsų esybe pačiais įvairiausiais būdais. Sekantys du atvejai, pateikiami sutrumpinti, iliustruoja mano įsitikinimą, kad asmeniniai Vedliai ir giminingos sielos, kad ir kaip jie būtų įsivaizduojami, užmezga iš Anapus su mumis kontaktą, jeigu mums reikalinga paguoda.

10 atvejis.

Žemiau pateikiami teiginiai priklauso Rene, keturiasdešimtmetei našlei, kuri prarado savo vyrą Harį prieš tris mėnesius iki mums susitinkant. Sulaukęs mūsų seanso pabaigos, uždaviau jai seriją klausimų. Norėjau, kad Rene sugretintų sąmoningus vaizdinius su viršsąmoniniais, kuriuos gavo iš savo Vedlės Najetės.

NIUTONAS. Ar kontaktavote iki šio seanso su būtybe, kurią hipnozės seanso metu suvokėte kaip Najetę?

SUBJEKTAS. Taip, sunkiais momentais po Hario mirties Najetė ateidavo pas mane.

NIUTONAS. Ar Najetė jūsų regėjimuose iki seanso atrodė taip pat, kaip ir dabar, po seanso?

SUBJEKTAS. Ne, aš suvokdavau ją kitaip. Anksčiau aš… galvodavau, kad jinai – angelas, o dabar suprantu, kad Najetė – mano mokytoja.

NIUTONAS. Ar skyrėsi jos veidas ir elgesys, kai buvote hipnozės būsenoje, nuo to, ką matėte pabudusi?

SUBJEKTAS. (juokiasi). Šiandien buvo ne sparnai ir nimbas, bet ryški šviesa – o tai vienas ir tas pats. O jos veidas ir švelnumas buvo tie patys. Aš taip pat manau, kad mūsų sielų grupėje ji gali būti… nepaprastai instruktyvi.

NIUTONAS. Turite galvoje – ji daugiau mokytoja ir mažiau konsultantė nelaimėje?

SUBJEKTAS. Taip, turbūt būtent taip. Iškart po Hario mirties, kai ji atėjo pas mane, ji buvo tokia meili ir suprantanti… (taria greitai) kas nereiškia, kad ji nėra nuostabi dvasiniame pasaulyje, tiesiog ten jinai labiau… griežta.

NIUTONAS. Ar ką nors darėte, kad iškviestumėte Najetę iškart po Hario mirties?

SUBJEKTAS. Aš verkiau ir šaukiausi pagalbos po laidotuvių. Pastebėjau, kad man reikia būti vienai ir labai ramiai… kad išgirsčiau…

NIUTONAS. Ar tai reiškia, kad jūs labiau girdėjote Najetę, negu matėte?

SUBJEKTAS. Ne, iš pradžių aš mačiau, kaip ji sklando virš mano galvos miegamąjame. Aš apkabinau rankomis pagalvę, įsivaizduodama, kad tai Haris, bet nustojau verkti. Jos kontūrai tapo migloti po to, kai pirmąsyk ją pamačiau, ir tada supratau, kad man reikia atidžiai įsiklausyti į jos balsą. Kitomis dienomis aš daugiau girdėjau Najetę, negu mačiau… bet man reikėjo girdėti…

NIUTONAS. T.y. koncentruotis?

SUBJEKTAS. Taip… matote, ne… greičiau leisti savo protui atsiskirti nuo mano kūno.

NIUTONAS. Kas vyksta, kai jūs nelabai gerai girdite, bet norite gauti jos žinią?

SUBJEKTAS. Tada ji bendrauja su manimi per mano jausmus.

NIUTONAS. Kokiu būdu?

SUBJEKTAS. O, aš galiu važiuoti mašina, arba vaikštinėti, apie ką nors galvodama, pavyzdžiui, apie tai, kad reikia kažko imtis. Ji pasirūpins, kad aš pasijausčiau gerai, jeigu aš iš tikrųjų turiu to imtis – jeigu tai teisinga.

NIUTONAS. O jeigu veiksmai, kuriuos jūs ruošiatės atlikti, bus neteisingi, kas tada?

SUBJEKTAS. Najetė privers mane pajausti, kad tai negerai. Aš intuityviai pajusiu, kad žengiu neteisingą žingsnį.

*
o
+

Kitas atvejis susijęs su jaunu vyru, kuris žuvo automobilio katastrofoje 1942 metais, būdamas 36 metų amžiaus. Angelų idėją jis mums pateikia kitokiu požiūriu – kaip sielą, kuri sugrįžo į Žemę.

11 atvejis.

NIUTONAS. Papasakokite, ko jūs ėmėtės savo žmonos atžvilgiu iškart po mirties?

SUBJEKTAS. Aš buvau šalia Betės tris dienas, kad susilpninčiau jos depresiją. Įsikūriau jai virš galvos ir mūsų energetiniai laukai kontaktavo tokiu būdu, kad aš galėjau paguosti ją, suderindamas mudviejų vibracijas.

NIUTONAS. Ar bandėte naudoti kitus metodus?

SUBJEKTAS. Taip, aš projektavau savo atvaizdą jai prieš akis.

NIUTONAS. Sėkmingai?

SUBJEKTAS. (žaismingai). Iš pradžių ji palaikė mane Jėzumi. Kitą dieną ji pajuto sumišimą, o trečią dieną Betė buvo jau įsitikinusi, kad aš esu angelas. Mano žmona labai religinga.

NIUTONAS. Ar neramino jus tai, kad žmona dėl savo religingumo jūsų neatpažino?

SUBJEKTAS. Visiškai ne. (paskui, kiek luktelėjęs) O, manau, kad man būtų malonu, jeigu Betė suprastų, jog tai aš, bet pagrindinis mano uždavinys – pakoreguoti jos jausmus. Betė įsitikinusi, kad aš esu dangiška dievybė, ir tai normalu, kadangi aš juk išties suteikiu jai dvasinę pagalbą.

NIUTONAS. Ar ji jaustųsi geriau, jei žinotų, jog tai – jūs?

SUBJEKTAS. Suprantate, Betė galvoja, kad aš danguje ir negaliu jai padėti. Jos angelas gali tai padaryti, todėl, kad iš tikrųjų jis yra aš. Todėl aš maskuojuos. Koks skirtumas, jeigu mano tikslas – padėti jai – bus pasiektas?

NIUTONAS. Jeigu Betė nesusiejo jūsų su jūsų maskuotėmis, ar galima dar kokiu nors būdu užmegzti su ja kontaktą – labiau asmeniškame lygmenyje?

SUBJEKTAS. (šypsosi). Per mano geriausią draugą Tedą. Jis nuolat guodžia ir globoja ją, pasako jai, ką daryti. Vėliau aš sklandau virš jų abiejų, siųsdama jiems… paskatinančias žinias… (Subjektas juokiasi).

NIUTONAS. Kas jus prajuokino?

SUBJEKTAS. Tedas nevedęs. Jis jau seniai įsimylėjęs Betę, bet ji to dar nesupranta.

NIUTONAS. Jus tai patenkina?

SUBJEKTAS. (linksmai, bet su nostaligiška gaidele balse). Žinoma. Aš jaučiu palengvėjimą dėl to, kad jis gali padaryti jai kažką, ko aš daugiau nebegaliu… Bent jau iki jos sugrįžimo pas mane į namus.

Ir, pagaliau, gale egzistuoja į angelus panašios dvasios, kurios reguliariai ateina į Žemę tarp savo įsikūnijimų tiesiog tam, kad padėtų žmonėms, kurių jos nepažįsta, bet kurie yra sunkioje dvasinėje būklėje. Jie gali būti besimokančiais Gydovais, kaip paaiškėjo Atvejyje su pacientu, kuris sakė man: „Mudu su mano Vedliu padėjome vienam berniukui iš Indijos, kuris skendo ir buvo užblokuotas išgąsčio. Tėvai ištraukė jį iš upės ir bandė atgaivinti, bet jis nereagavo. Aš uždėjau savo rankas jam ant galvos, kad numalšinčiau jo baimę, pasiunčiau energijos srautą į širdį, kad atšildyčiau jo kūną, ir sutapatinau savo esybę su jo esybe kelioms akimirkoms, kad padėčiau jam išvaduoti plaučius nuo vandens ir vėl pradėti kvėpuoti. Mes sugebėjome pagelbėti iš viso 24 žmonėms toje savo kelionėje į Žemę“.

Nėra komentarų.

Palikite komentarą

Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification