canadian pharmacy

Du broliai


Gyveno du broliai. Abu buvo religingi, bet vyresniąjam labiau rūpėjo ritualai ir apeigos. Jis turėjo pasistatęs didžiulį altorių su įvairių dievų statulomis ir kasdien prieš šį altorių lenkėsi. Kartą jis iškeliavo į miestą, palikęs savo jaunesnį brolį vieną. Jaunuolis sudaužė visas dievų statulas, palikęs tiki vieną, pačia didžiausią.

Kai vyresnysis sugrįžo, siaubingai supyko: “Kaip tu galėjai padaryti tokią šventvagystę? Kaip tu galėjau sunaikinti dievybes? Tu degsi už tai pragare!”

Jaunėlis nuolankiai atsakė: “O, mano brangus broli, prašau, išklausyk mane. Iš tiesų aš nieko nedariau. Tai vis didžioji dievybė. Ji netikėtai užsirūstino ir sunaikino visas kitas dievybes, o aš tik stovėjau ir stebėjau visa tai. Aš dėl to nekaltas”.

Jo brolios tebepyko: “Tu begėdis melagis! Tu nori, kad aš patikėčiau, kad molinė statula sudaužė kitas statulas? Koks turėčiau būti kvailys, kad patikėčiau tokiomis pasakomis?”

Jo brolios pažvelgė jam į akis ir ištarė: “Jeigu visos tos dievybės tėra tik paprastos molinės statulos, kaip pats ką tik sakei, tai kodėl joms kasdien lenkiesi?”

Nėra komentarų.

Palikite komentarą

Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification