view viagra in stores

DVASINIŲ IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ GYNIMAS


- Jūs sakote, kad Rusija – tai šalis, išgelbėsianti pasaulį, – kartą man pasakė mano pašnekovas, – o aš matau visišką priešingybę.

- Tai ne aš sakau, o sakė aiškiaregiai. Pagal mano tyrimus, Rusija yra idealus poligonas sukurti naujam mąstymui ir naujiems santykiams. Tvirtinimas, kad “išsigelbėjimas ateis iš Rusijos”, pirmiausia rodo dvasines išgelbėjimo galimybes.

- Gerai, – sako pašnekovas. – Ramiai išanalizuokime situaciją. Nė viena valstybė be įstatymų negali egzistuoti. Neprotingi įstatymai ją žlugdo. Kad valstybė galėtų egzistuoti, turi būti surinkti mokesčiai, o kad juos būtų galima surinkti, reikia, kad būtų iš ko juos rinkti. Piliečio asmenybė – tai jo privati nuosavybė, kuri vystosi ir kažką gamina, tai jo dvasinė, intelektuali nuosavybė: ja rūpintis yra būtina sąlyga bet kokiai valstybei būti ir klestėti.

Rusijoje viskas buvo sugriauta. Kas vyksta šiuo metu? Kokie pirmieji, matomi, materialūs civilizacijos požymiai? Tai keliai, komunikacijos, jų kokybė ir patikimumas. Rusijoje visa tai siaubingoje būklėje. Pinigai eikvojami bet kam, tik ne gyvybiškai būtiniems civilizacijos pagrindams.

Kaip ir Sovietų valdžios metais, taip ir dabar nuolat keičiami įstatymai. Jie prieštarauja vieni kitiems. Absurdas. Toliau… Žmogaus sąmonė vystosi kontroliuodama situaciją, tokios kontrolės pagrindas yra teritorijos kontrolė, vadinasi, įstatymas dėl privačios žemės nuosavybės yra būtina sąmonės, mentaliteto vystymo sąlyga.

Turi būti saugomas ne tik materialus turtas, bet ir dvasinės žmogaus teisės. Neapsaugant intelektualios nuosavybės teisių, normalus žmogaus vystymasis taip pat neįmanomas. Kam aš turėčiau kažką išradinėti, kurti, generuoti idėjas, galinčias man kainuoti gyvybę, jeigu visa tai bus iš manęs pavogta ar atimta?

Dirbti perspektyvai neapsimoka. O intelektas tobulėja būtent per strateginį mąstymą. Vadinasi, gali būti tik viena filosofija -išplėšti kąsnį šiandien. Taip elgiantis ekonomika ilgai neištvers. Anksčiau ar vėliau ją paims į rankas tie, kuriuos gina įstatymas.

Pažiūrėkime, ar kas nors daroma šaliai išgelbėti? Kad ir kiek dešimčių jau būta pažadų, konferencijų ir suvažiavimų, Rusijoje iki šiol nepriimti įstatymai dėl žemės ir intelektualios nuosavybės. Vadinasi, žmogus neapsaugotas, ir kiekvienam, neturinčiam perspektyvos save realizuoti, belieka išvykti iš Rusijos. Anksčiau sienos sulaikydavo, komunistinė ideologija, paskui šmėkščiojo kažkokios perspektyvos ir viltis civilizuotai gyventi. Šiuo metu niekas nelaiko. Vadinasi, po kelerių metų Rusija praras savo vienintelį šansą išlikti. Kas vyksta viso to fone?

Rusijoje iki šiol nėra normalaus civilinio ir baudžiamojo kodekso. Šalis gyvena be įstatymų. Piramidė neturi vienijančio pagrindo, ji sudėliota iš skrituliukų, uždėtų ant kits kito. Konstitucijos taip pat nėra, ankstesnės – akių dūmimas. Kiekvienas naujas įstatymas priimamas “iš lubų”, neturi jokio logiško pagrindo arba jis minimaliausias. Prognozavimo specialistų nėra. O juk, rodos, taip paprasta – pakviesk specialistus ir pasakyk jiems: “Mes planuojame tai ar tai padaryti, pateikite prognozes”. Atrink iš jų tuos, kurie sugebėjo teisingai nustatyti ateitį. Po to iš tokių žmonių sudaryk grupę, ir situacija jau bus kontroliuojama. Tačiau to nedaroma, ir tiek. Anksčiau į ateitį visai nereikėjo žvelgti, kadangi ji buvo “nupiešta”, o dabar į ateitį nereikia žvelgti, kadangi į ją nusispjaut. Šalis be ateities ilgai nepragyvens. Taigi, vartojant jūsų terminologiją, subtiliajame lygmenyje Rusija – jau lavonas.

Ir žiūrėkite, kas dabar darosi.

Valdininkai pradeda smaugti bankus, vyksta pavojingas procesas ekonomikoje. Paaiškinsiu, kodėl – socializmas turėjo vieną stiprią pusę – ekonomikos planavimą. Ruzveltas žinojo, kad stichiškumas ekonomikoje toks pat pavojingas kaip ir absoliutus planavimas. O suderink šias abi sistemas – rezultatai bus puikiausi. Nauja sistema po karo susiklostė trijose sugriautos ekonomikos valstybėse. Fašizmas kaip ir socializmas turėjo griežtą planavimo pradą su tam tikra specifika. Pokario laikotarpiu rinkos santykių ir planinio prado suderinimas sudarė sąlygas staigiam šių valstybių ekonominiam šuoliui ir sukūrė iš esmės naują ekonomiką. Ši ekonomika rėmėsi sujungtomis socializmo ir kapitalizmo idėjomis.

Ir Rusijoje po socializmo žlugimo atsirado sąlygos egzistuoti planinei ekonomikai ir stichinei rinkai. Todėl šioje srityje buvo sparčiai pasistūmėta pirmyn. Tačiau privačius verslininkus neapgynus įstatymais, viskas pradėjo žlugti. Jiems bankai – pats didžiausias pavojus, nes bankai – tai reali valdžia. Vadinasi, iš vienos pusės juos reikia pasmaugti mokesčiais, o iš kitos – įvesti įstatymus, smaugiančius laisvą iniciatyvą, ir nepriimti įstatymų, padedančių jiems vystytis, arba paimti iš bankų privalomą valstybinę paskolą, o paskui jos negrąžinti visai arba išmokėjimus užtęsti. Ir visa tai daroma plačiu mastu. Todėl bet kuris apsukrus bankininkas supras, kad jis turi dumti akis ir apgaudinėti pirmiausia valstybę, o antra – žmones ir perkėlinėti visą kapitalą į Vakarų bankus; galų gale jo šeima ir jis pats bus susiruošę išvykti į užsienį. Kuo talentingesnis bankininkas, tuo didesnę sumą jis permes į Vakarus. Ir jokie “drakoniški” įstatymai nieko negalės jam padaryti. Jeigu žmogui nepelninga pinigus laikyti šioje šalyje, jis jų čia ir nelaikys. Verslininko, kaip ir menininko, potencialas Rusijoje iki pat šiol pagal vidurkį keleriopai aukštesnis, negu Vakaruose. Ir ten bus greitai suprasta, kaip jiems naudinga priimti geriausius protus ir jėgas iš Rusijos.

Naujus įstatymus kuria nauji žmonės pagal naują ideologiją. “Ar yra Rusijoje ideologija? – užduodame sau klausimą. Jos nėra. Komunistinė subyrėjo, o įskiepyti religinę nepavyko. Ir dabar religinė valstybė bus tik kaukė, o ne realybė. Jeigu nėra ideologijos – nebus ir įstatymų. Pažiūrėkite, kas sėdi Dūmoje ir Vyriausybėje. Ar gali tokie žmonės sukurti naują ideologiją ir naują ekonomiką? Daugiausia tai partiniai veikėjai su vienpusiu mąstymu ir noru išplėšti kąsnį sau šiandien, nes rytoj jį jau atims. Ir jūs manote, kad tokia šalis gali padėti pasauliui, nekalbant jau apie jo išgelbėjimą?

- Pradėkime nuo pat pradžių. Vieną kartą mokslininkai padarė tokį eksperimentą: atrinko gyvūnų populiaciją, kurios vados yra dažnos, ir pradėjo kryžminti jos gyvūnus – pačius silpnuosius, ligočiausius ir blogiausius. Buvo manoma, kad ligos, giminės išsigimimas – tai defektų, klaidų genetiniame kode sankaupa,-ir tokius kryžminant turėtų išnykti tokia giminė, tačiau įvyko visiškai priešingas dalykas. Pasirodė absoliučiai sveikos palikuonių vados su puikiais fiziniais duomenimis.

Tokios regeneracijos mechanizmo mokslininkai negalėjo paaiškinti, tačiau jie suprato, kad fizinis trūkumas, kad ir kokia forma jis pasireikštų, dažnai būna nauja vystymosi pakopa.

Šiuo požiūriu žmonija dabar dideliame nuosmukyje. Iš pažiūros atrodo, kad ji laikosi puikiai, tačiau mes matome tik šiltus tualetus, gausingas parduotuvių vitrinas ir gražias mašinas. O štai žiūrint iš aukštybių, žmonija labai serga, smarkiai suluošinta. Vakarų kaip ir Rytų valstybių ideologija remiasi religija. Religinė bazė joms padėjo sukurti apibrėžtas etines, juridines normas ir pasiekti aukštą ekonomikos, mokslo ir kultūros lygį, tačiau tas lygis vis dėlto nepakankamas dabartinei žmonijai išlikti. Civilizuotų šalių filosofija, etika ir įstatymdavystė negali sustabdyti procesų, žudančių žmoniją, tai yra ekologijos, o taip pat fizinės ir dvasinės žmonių būklės blogėjimo. Beje, jokios pastangos – konferencijos, simpoziumai -kardinaliai situacijos nekeičia. Reikalingi įstatymai, veikiantys žmonijos išgelbėjimo labui, ir organizacijos, juos realizuojančios.

Šiuo metu visas pasaulis atsidūręs tokioje padėtyje, kaip ir Rusija. Kodėl žmonija negali sukurti įstatymų, galinčių ją išgelbėti nuo pražūties? Todėl, kad nėra ideologijos, jungiančios visą žmoniją, susiskaldžiusią pagal religinius ir nacionalinius požymius. Ir didžiausia praraja šiuo metu žmones skiria dėl religinių motyvų. Mechaniškai sujungti religijas arba sudaryti naują, jungiančią visas, neįmanoma.

Tačiau be vieningos koncepcijos, be naujos filosofijos ir moralės, žmonija nesukurs naujų įstatymų nei santykių, ir ji pasmerkta piažūčiai. Ar šiuo metu žmonija turi šansų susijungti? Turi. Nauja ideologija, galinti visus sujungti ir išgelbėti pasaulį, tai ideologija, kurioje susijungtų idealizmas ir materializmas, mokslas ir religija. Kai religija ir mokslas susijungs, visi šiuo metu egzistuojantys religiniai mokymai bus atramos taškais ir žmonijos susijungimo procesas vyks ne priverstinai per žūtį ar degradaciją, o sąmoningai, per turinį, o ne per formą.

Kodėl Rusijoje šiuo melu toks chaosas? Todėl, kad joje nėra kuriančiosios ideologijos, gimdančios harmoniją. Jeigu šiuo metu Rusijoje įsiviešpatautų bankai ir civilizuota ekonomikos forma, ji suklestėtų, tačiau visas pasaulis žūtų.

Todėl žemiškų įstatymų požiūriu nevaldoma, absurdiška situacija Rusijoje – paprasta ir suprantama aukščiausių dėsnių požiūriu. Rusijai iš aukštybių nebus leista normaliai vystyti ekonomiką be naujų įstatymų ir naujos ideologijos. Ką reiškia šiuo požiūriu įtatymo apie žemės nuosavybę nebuvimas? Tai dvasinio žmonių susijungimo ir dvasinio jų vystymosi faktorius. Pagal materializmo dėsnius, privati nuosavybė skaldo žmones, gimdo neapykantą ir pyktį, vienų – skurdą ir pažeminimą, o kitų – turtingumą bei dvasinį nuosmukį.

Visuomeninė nuosavybė jungia žmones ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Tačiau dvasingumas tarpo ne tik socializmo santvarkoje. Kiekvieno atsiskyrėlio, atsižadėjusio materialinių gėrybių, dvasingumas buvo aukštas.

Tokia situacija, kad Rusijoje nėra įstatymiškos teisės į žemę, toliau ugdo žmonių dvasingumą. Komunistinė ideologija nematė jokių kitų galimybių žmonių dvasingumui ugdyti ir jiems suvienyti, kaip tik mechaniškai atitraukti juos nuo visa to, kas žemiška, žemiškumą trypte sutrypiant. Religijos priimti komunizmas negalėjo, nes jis pats buvo religija, susijungusi su mokslu, tik dievai buvo žemiški.

Jeigu šiuo metu Rusijoje bus rasti dvasingumui ugdyti kiti keliai, ne prievarta plėšiant nuo žemiškumo, o suradus naujų formų žmonėms vienyti, tai bus einama visos žmonijos išgelbėjimo link. Tai įmanoma doroviškai apvalant šalį. Dorovingumo formavimas vyksta religiškai ir filosofiškai suvokus pasaulį. Tai ir turi dabar padaryti Rusija.

Nėra komentarų.

Palikite komentarą

Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification