viagra herbal content

Kas svarbesnis?


Vienai gyvatei uodega ėmė ginčytis su galva.

-Galva, tu visada priekyje. Tai neteisinga. Duok ir man pabūti priekyje.

O galva jai atsako:

-Aš visada priekyje – taip jau sutverta. Aš negaliu leisti tau būti priekyje.

Ilgai ginčijosi, bet kiek betruko ginčas, galva vis dėlto, tebebuvo priekyje. Supykusi uodega tada užsikabino už medžio, kad neleistų galvai judėti į priekį. O kai galva nustebusi sustojo, uodega atsikabino nuo medžio ir nušliaužė pirmyn. Greitai ji įkrito į duobę su ugnimi ir sudegė.

Kiekvienas dalykas turi savo vietą ir jam skirtas atitinkamas vaidmuo. Jeigu dalykas nepatenkintas savo vieta, jei nustoja vaidinti sau skirtą vaidmenį, jis veikiai žūsta.

Nėra komentarų.

Palikite komentarą

Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification