lasix pill identifier resource

Laivas vaiduoklis


JAV penki Didieji ežerai garsūs savo laivais-vaiduokliais: “Chicora”, “Bannockburn”, “Alpena”, “Marquette & Bessemer No.2″, “Cerisoles”, “Inkerman”, “Rouse Simmons”, “C.F.Curtis”, “Annie M.Peterson”, “Ira H.Owen”, “Benjamin Noble”, “Seldon E.Marvin”, “Clifton”, “Cornell”, “Milwaukee”, “D.M.Clemson”, “Adella Shores”, “Anna C.Minch”, “William B.Davock”.

Vienas jų už liūdną likimą gali būti dėkingas savo pavadinimui, “Kali Yuga”. Naujo stiliaus medinis 270 pėdų ilgio ir 40 pėdų pločio rūdvežys buvo nuleistas į St.Clair ežero vandenį 1889 m. pavasarį – praėjus trims metams kai broliai Merritt šiaurės Minesotoje atidarė Mesabi “Geležies grandinę”. Vienas “Cleveland Cliffs” kompanijos direktorių perskaitė “Detroit Free Press” straipsnį apie Indiją, kuriame buvo paminėta Kali Yuga, išversta kaip “Geležies amžius”.

Visa bėda, kad laivo savininkai klaidingai suprato tikrąją termino reikšmę – paskutinįjį pasaulio ciklą. Pagal Višnu Puraną, laikas dalijamas į keturis amžius. Pirmasis ir ilgiauias yra Satya Yuga arba aukso amžius, tada Treta Yuga ir Dvarapa Yuga, po kurių ateina Kali Yuga, žiaurus nuosmukio metas trunkantis 400 tūkst. metų. Tad geriau būtų versti “Chaoso amžius”.

Šis laivas patyrė daug neįprastų nutikimų. 1897 m. rugpjūčio mėn. Huron ežere “Kali Yuga” apgaubė ypatingai tirštas rūkas. Staiga pasigirdo keistas garsas – didelio ir pikto šuns amsėjimas, kuris sklido, kaip atrodė, iš labai arti – ne daugiau 100 pėdų. Tačiau laivas buvo vidury ežero ir iki kranto buvo apie 15 mylių.

O 1899 m. birželį įgulos narys Bob Sandover patyrė labiausiai jį išgąsdinusį reiškinį plaukiant per rūką Superior ežeru. Dirbdamas vienas denyje jis tik už 33 pėdų pamatė savo laivo “kopiją”. Per banguojantį rūką tas kitas laivas atrodė identiškas “Kali Yuga”. Jo vairininkas, rodės, atkartoja visus jo judesius. Įsitvėręs vairą Bob sušuko: “Kas jūs? Ką čia veikiate?” Vairininkas lėtai atsitiesė ir pažvelgė į jį. Tas “kitas” jūreivis buvo jo tiksli kopija – veido bruožais ir apranga. Skyrėsi tik akys, kuriose spindėjo pavojaus aura. Vietoje atsakymo, jsi susilenkė ir atrodė, kad kažką rašo. Tada pakėlė kartono lapą su skubiai užrašyta žinute: “Pradanginkite šitą laivą!”

Antrininko lūpose pasirodė bloga lemianti šypsena. Laivo kopija suraibuliavo ir išnyko. Kai laikas prisišvartavo Detroite, Bob skubiai paliko laivą ir įsidarbino kitame garlaivyje. Jis daugiau kojos nekėlė į “Kali Yuga”.

Atėjo 1905-ieji, lemtingi daugeliui laivų, kurie nuskendo per lapkričio audrą. Spalio 19 d. “Kali Yuga” atplaukė į geležies rūdos dokus Superior pietinėje pakrantėje. Jos kapitonas buvo Fred Tonkin, o vyriausias mechanikas Charles A.Sharpe. Įgulą sudarė 16 vyrų ir viena moteris, virėja.

Tą rudenį oras buvo labai bjaurus. Bet “Kali Yuga” buvo stipriausias ir gerai išsilaikęs laivas ir visi nelabai jaudinosi. Spalio 20 d. “Kali Yuga” pakėlė inkarą ir išplaukė. Praplaukus raudonų plytų Marquette švyturį, Sharpe atėjo į valdymo kajutę ir parodė neįprastą reginį.

And akmenuoto paplūdimio stovėjo tuzinas Anišinabės genties indėnų, vyrų ir moterų, visi apsirengę šventiniais juodo velveto drabužiais ir apeigų galvų apdangalais. Jie atrodė labai nuliūdę, kai jų žiniuonis nešė erelio skeptrą ir dainavo. Kapitonas spėjo, kad jie tiesiog palydi juos. O gal žiniuonis turėjo blogą nuojautą ir jie atėjo melsti “Aukščiausiąjį”, kad apsaugotų pasmerktą laivą?

Pūtė stiprus vėjas ir šiaušė Superior ežerą. Bet “Kali Yuga” pasiekė Sault Saint Marie ir Soo kanalu įplaukė į Huron ežerą. “Frintenec” vairininkas sakėsi apie 4 val. matęs ją keletą mylių nuo Presque Isle Light, netoli tos vietos, kur “lojo šuo”. “L.C.Waldo” mechanikas irgi sakosi ją matęs tamsoje (6:45) tarp Middle salos ir Thunder Bay užutekio. Dėl jos nerangumo niekas nepakėlė pavojaus, kai ji neatplaukė laiku.

Vėliau laivo ieškota atkakliai ir kruopščiai, bet nerasta jokių pėdsakų, nei nuolaužų, nieko. Jos pėdsakų niekada neužtiko.

Tags: , , ,

Nėra komentarų.

Palikite komentarą

Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification