healthy man viagra

ŠAMANAI: PRANAŠAVIMAI. KVARCO KRISTALAS


Dauguma šamanų yra gydytojai, bet jie taip pat gali ir prana­šauti, pažvelgti į kitų žmonių praeitį ir ateitį.

Šamanas — tai regintysis. Žodis „regėti” kilęs iš žodžio „žinoti”. Tūkstantmetė tradicija išsaugojo vienintelę teisingą šio žodžio reikšmę, ir ši reikšmė yra šamanų paveldas. Šamanas gali užsiiminėti aiškiare­gyste, kai jam atsiveria tai, kas šiuo metu vyksta kitoje vietoje. Jis tarsi gyvena tarp skirtingų tikrovių, yra tarpininkas tarp dviejų pasaulių, valdo jėgas, norėdamas padėti žmonėms.

Keliaudamas į Požeminį pasaulį ir susitikdamas ten su dvasia saugotoja, gali su ja pasitarti. Tokius patarimus paprastai vadina „pra­našavimais”. Priežastys prašyti tokių patarimų gali būti įvairios (pavyz­džiui, būtinybė išspręsti asmenines problemas, noras sulaukti pagalbos dirbant su pacientu ir t.t.). Dažniausiai dvasia saugotoja atsako. Kartais ji vedžioja šamaną po neregėtas Požeminio pasaulio vietas. Kelionėje patirtas išgyvenimas ir bus atsakymas į pateiktą klausimą.

Šamaniška kelionė taip pat gali būti atlikta kam nors prašant ir norint iš anksto sužinoti, kas tam ar kitam žmogui atsitiks įprastame pasaulyje. Vienas europietis, aplankęs šachus, rašė:

„Išvažiuodamas į savąją vasaros kelionę, paklausiau burtininko Obdorske, ar man pasiseks? Jis ėmė mušti būgną ir nuskrido į mano paskyrimo vietą. Atvykus prie Pūro upės, jam pradėjo skaudėti galvą — vadinasi, aš ten irgi būčiau susirgęs. Upės žiotyse, nedideliame verpe­te, jo valtis apsivertė — taip būtų atsitikę ir man. Galų gale, plaukda­mas toliau Tazo upe, jis pasiekė Šviesą Skleidžiančią Dvasią. Taigi ke­lionė man turėjo baigtis laimingai, aš sėkmingai grįžčiau”.

Deja, pasakotojas nenurodė, ar išsipildė tos pranašystės. Vis dėlto Konsigeris taip pat gerbė šamanų gebėjimą pranašauti:

„Keletas šamanų, niekada normalios būsenos nebuvusių Pukal-pe, aplankė jį būdami neįprastos būsenos. Jie man nupasakojo miesto gatves ir parduotuves pakankamai tiksliai, kad galėčiau jas atpažinti, taip pat pranešė matę mano tėvų mirtį. Po dviejų dienų apie tai aš išgirdau per radiją”.

Į vadinamąjį jėgos „ryšulėlį” šamanas renka įvairius daiktus. Iš jų ypač svarbią gydomąją galią turi daiktai, rasti didelių šamano išgyve­nimų metu. Daugelis šamanų tokius magiškus daiktus saugo laukinio gyvūno kailyje, kai kurie — drobiniame ar odiniame maišelyje, medinė­je skrynelėje. Šie reikmenys laikomi suvynioti ir išimami tik prieš apei­gas. Šamanui negalima jais girtis arba per daug apie juos kalbėti: gali netekti savo galios. Išvyniojęs ryšulėlį, prisimena, kas buvo susiję su kiekvienu iš jų.

Į medicininį ryšulėlį galima prisidėti bet kokių mažų daiktų. Tik šamanas žino, kas gali būti jėgos daiktu. Jų būna be galo daug, bet vienas laikomas ypatingu. Tai kvarco kristalas. Šamanai šiems akmenims — šešiabriauniams, nusmailintiems, skaidrios ar balsvos spalvos — priskiria ypatingą reikšmę. Naudoja visokio dydžio krista­lus — mažojo sąnario piršto ilgio ir mažesnius.

Kvarco kristalas laikomas pačiu galingiausiu jėgos daiktu. Dau­gelis tautų vadina jį „gyvuoju akmeniu”. Tūkstančius metų šamanai nau­doja jį, nes yra įsitikinę, jog materialinė ir dvasinė jo prigimtis yra ta pati.

Šis mineralas, kaip ir kiti jėgos daiktai, laikomas dvasia pagalbininke. Jis — „sustingusi šviesa”, nušvitimas ir regėjimas. Treniruodamiesi ša­manai jaučia, kad kristalas tarsi „paskęsta” jų kaktose, kad jis padeda įžvelgti daiktų esmę. Juos dažnai įspaudžia į odą, įtrina jais besitreni-ruojančių šamanų kūnus, tuo sustiprindami juos, ir netgi pila ant savo kūnų „suskystintą” kvarcą. Arba kvarco kristalą deda į vandenį, geria jį, o paskui … regi vaiduoklius.

Kvarco kristalus šamanai naudojo jau seniai. Mūsų kultūros žmo­nėms žinomas krištolo rutulys — paprasčiausiai svidintas senojo šama­nų kristalo palikuonis. Kad regėtų praeitį, dabartį ir ateitį, geriausieji Australijos šamanai žiūrėdavo į kristalą. Indėnai kvarco kristalą arba jo dvasią dažnai siųsdavo „pagauti” kieno nors veido išvaizdos. Taip gydydavo ligotus žmones per didelį nuotolį. Šamanas naktį siųsdavo kris­talą atnešti sergančiojo atvaizdą. Gavęs jį, kratydamas tarškynę, šok­davo aplinkui kristalą. Paskui prašydavo kristalą iš atvaizdo pašalinti piktąją jėgą, ir toli esantis sergantis žmogus pasveikdavo.

Šamanas savąjį kristalą nešiojasi paslėptą nuo žmonių akių ir saulės spindulių. Šachų šamanas laiko jį savo kuprinėje. Australų šama­nas tokį mineralą kartu su kitais jėgos daiktais taip pat laiko krepšelyje, nors gali saugoti juos ir skrandyje. Tsimpanų šamanas jį nešiojasi ant kaklo kabančiame maišelyje. Papajų šamanas tiek yra priklausomas nuo kvarco kristalo, jog tasai labiau panašus į dvasią saugotoją nei į dvasią pagalbininkę.

Jį galima laikyti ir kišenėje. Vienas šamanas sakė:

„Kai jūs jį nešiojatės kišenėje, jis sapnuojant pasako viską, ką jūs darysite, atsako į visus klausimus. Jeigu norite būti tikru šamanu, jį turite nešiotis su savimi”.

Pietų Amerikos šamano kvarco kristalai yra tarškynėje ir laikomi jo dvasiomis pagalbininkėmis, padedančiomis pašalinti iš pacientų kenksmingus įsibrovimus. Manoma, kad po mirties šamano siela jo tarš­kynėje susilieja su kvarco kristalais ir šviesos spinduliu pakyla į dangų. Šių akmenų tapatinimas su dangumi yra daugiareikšmis, nes simboli­zuoja ryšį ne tik su šviesa ir saule. Šamano siela iš savo dangiškojo būsto gali sugrįžti į žemę pasivertusi kvarco kristalu, o pradedantysis šamanas gali pasiryžti keliauti į dangų, kad iš už Saulės sistemos grą­žintų kristalą.

Mineralas taip pat asocijuojasi su dangumi, ir šamano gali būti rastas vaivorykštės papėdėje — ten, kur ji dingsta vandenyje. Australų šamanas Kabi, „savo kūne turėdamas daugybę kristalų, galėdavo nusi­leisti į giliausius šulinius, kuriuose gyveno vaivorykštės dvasia, ir įsigyti dar daugiau kristalų”. Toks šamanas iš šulinio iškyla „labai gyvybingas” ir „tampa pačiu geriausiu gydytoju”.

Kai kurie Kalifornijos šamanai naudodavo labai stiprius krista­lus — „protėvius”, kurie buvo laikomi ypatingai galingais. Pasak kai kurių padavimų, su jais reikia elgtis labai atsargiai, ypač su stambiai­siais: pažeidus briaunas, kai kam gali ateiti „pasaulio pabaiga”. Fizikos požiūriu tai visiškai paaiškinama, nes gali būti išlaisvintas stambaus kristalo milžiniškas šimtų tūkstančių voltų energijos kiekis, kuris pavo­jingas trinksinčiam tokiu kristalu.

Nenoromis kyla klausimas: kodėl kvarco kristalai yra tokie ga­lingi? Atsakymą gali duoti labai įdomus sutapimas. Šiuolaikiniai fizikai, kaip ir šatmanai, kvarco kristalą sieja su jėgos valdymu. Dėl savo įstabių elektroninių savybių jis greitai tapo pagrindiniu radijo siųstuvų ir imtuvų komponentu. Ploni kristalo sluoksniai yra svarbūs kompiuterių ir laiko relės elementai. Nors visa tai gal ir atsitiktinis sutapimas, visgi tai yra viena iš daugelio sinchroniškumų, kuri sukauptas šamanų žinias daro patrauklias ir dažnai netgi keliančias palaimą.

Nėra komentarų.

Palikite komentarą

Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification